Objectbeveiliging

Diensten

Objectbeveiliging

Onze objectbeveiliging bestaat uit de inzet van mankracht, al dan niet samen met de inzet van eigen diensthonden. Objectbeveiliging kan plaatsvinden d.m.v. permanente bezetting, maar ook middels dag- of nachtbewaking.

Het doel van objectbeveiliging

Het doel van objectbeveiliging is het beschermen van waarden. Hierbij wordt al snel gedacht aan materiƫle waarden. Objectbeveiliging omvat echter ook het waarborgen van veiligheid voor mens en dier en een goed verloop van processen en procedures. VK Beveiliging voert deze taken uit door middel van objectbewaking, controle, portierdiensten, exit- en toegangscontrole en brandbeveiliging. Ook anti-kraak beveiliging valt onder objectbeveiliging.

Inzet beveiligingsmedewerker(s)

Objecten hebben elk een eigen functie, dynamiek en risicofactor. Daarmee is objectbeveiliging maatwerk. Soms bestaat de juiste beveiligingsoplossing uit een portierdienst waarbij de beveiligingsmedewerker een hospitality-rol vervult. Een ander maal bestaat het bewaking van het object uit het uitvoeren controlerondes of een 24/7 aanwezigheid van beveiligingsmedewerkers met hond. Aan de hand van wensen en een risicoanalyse komen we tot een optimale objectbewaking.

Controlerondes

Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden worden alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt er tijdens deze rondes gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord.