Festivalterrein bewaking

Diensten

Festivalterrein bewaking

Festivalterrein bewaking voor, tijdens en na het evenement

Ongeacht de doelstelling; voorafgaand, tijdens en na evenementen waar veel mensen samenkomen zijn bewaking en een goed uitgevoerd beveiligingsprotocol noodzakelijk. Dit is zeker het geval bij evenementen en festivals waar in korte tijd een groot aantal mensen ontvangen worden. Het inschatten van veiligheidsrisico’s en een goede uitvoering van het beveiligingsplan vereist ervaring, kennis, samenwerking en voldoende fysieke en technische capaciteit.

Zeker in elk stadium

Voorafgaand en na het festival of evenement kunnen wij zorgdragen voor terreinbewaking. Tijdens het evenement voeren onze medewerkers (tas)controles uit en zetten zich zichtbaar in voor een veilig verloop van het evenement. Bij dreigende escalatie wordt discreet en de-escalerend opgetreden. Uiteraard zijn wij ook uw partner voorafgaand aan het evenement. Als sparringpartner denken wij mee en adviseren over de juiste strategie en inzet. Na afloop van het event kunnen onze medewerkers worden ingezet om de uitstroom in goede banen te geleiden. Ook kan terreinbewaking worden uitgebreid tot het moment dat al het materiaal is opgehaald.

Festivals en evenementen vragen bij uitstek om een maatwerk beveiligingsplan. U mag rekenen op onze ervaring en expertise bij het uitwerken van een efficiënt en risicoverlagend plan van aanpak. Praat er eens over met een van onze adviseurs!