Brandwacht

Diensten

Brandwachten

Brandwachten en industriële brandwachten

Brandwachten zijn menselijke sensoren en handelaars bij afwezigheid of het falen van techniek zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties. Gedurende bouwwerkzaamheden zijn deze vaak nog niet aanwezig. Grote bedrijven, scholen en instellingen zijn vanuit hun verzekeringsmaatschappij bijna altijd verplicht een brandwacht in te schakelen bij storing of uitval van de BMI- of sprinklerinstallatie. Ook worden brandwachten ingezet tijdens festivals, bijeenkomsten, concerten en evenementen. Industriële brandwachten controleren, registreren en handelen op (vaak industriële) locaties waar gewerkt wordt met open vuur en/of gevaarlijke stoffen.

Controleren, informeren, handelen

Onze brandwachten voeren preventieve controles uit. Controlepunten zijn o.a. de aanwezigheid van juiste brand blusvoorzieningen en een goede, vrije bereikbaarheid van vluchtroutes en calamiteitenroutes. Bij het constateren van aandachtspunten hebben onze brandwachten een informerende en adviserende taak. Bij een beginnende brand zal de brandwacht deze proberen te blussen en schadebeperkende actiepunten afhandelen, waaronder het inlichten van hulpdiensten.

Wij zetten onze brandwachten in tijdens kortlopende- en langlopende projecten. Snel een brandwacht nodig bij BMI uitval?

Neem contact met ons op!